Priser

Alle priser er oppgitt i norske kroner inklusive merverdiavgift (mva/»moms») hvis ikke annet er bemerket.

Produktinformasjon

Gosh vil til enhver tid videreformidle informasjon om produkter gitt fra våre leverandører. Dersom et produkt ikke stemmer overens med de spesifikasjoner som er gitt fra Gosh eller andre kilder, gir det i seg selv ikke rett til noe krav ovenfor Gosh fra kjøperens side. Det gir heller ikke rett til retur av varen, såfremt ikke spesifikasjonene på produktet som er levert i vesentlig grad avviker fra de som er oppgitt.

Mangler i leveranse

Eventuelle mangler ved en leveranse må rapporteres til Gosh i rimelig tid etter at feilen burde vært oppdaget.

Mangler/feil ved produkter 

Oppdages det eventuelle mangler eller mulige feil ved et produkt, skal kjøperen innen rimelig tid etter at mangelen burde vært oppdaget, rapportere mangelen til Respond AS hvis eget forsøk på å finne løsning på problemet ikke vinner frem. Dersom Gosh gir spesielle instruksjoner på hvordan mangelen/reklamasjonen skal behandles for å finne en løsning på problemet, må disse instruksjonene følges.

Leveringstid

Leveringstid ca en uke fra mottatt ordre.

Frakttid vil variere noe innenlands. 

Vi tar forbehold om eventuelle forsinkelser fra fraktselskap.

Befraktning

Fraktomkostning kr. 250,- inkl mva pr. forsendelse. Fritt levert ved ordre over kr. 5000,-

Betaling/kreditt

Tilnærmede fraktutgifter til den faktiske fraktkostnaden, pluss gebyrer, faktureres kjøperen sammen med leveransen av varen. Hvis befrakterfirmaet som, ikke kan tilby tjenesten tilsvarende Postens tjeneste «postoppkrav», må varen forskuddsbetales. Kreditt til privatpersoner gis kun etter minimum ett års fast kundeforhold. Bedriftskunder kan innvilges kreditt ved at kredittsøknad utfylles og returneres sammen med siste års regnskap. Vår regnskapsavdeling vil da vurdere kreditt og kredittlimit. Respond AS forbeholder seg retten til å avslå enhver søknad om kreditt uten gi begrunnelse for avslaget. Ved kredittsalg gis det 10 dagers kreditt til firmaer/privatpersoner og 30 dagers kreditt til offentlige institusjoner. Det sendes ut 2 purringer for kredittsalg før kravet sendes til inkasso. Morarenter og purregebyr beregnes til enhver tid til maksimum av gjeldende regler for dette.

Uavhentede leveranser

Ved uavhentede leveranser/pakker vil kjøperen ilegges sum av følgende: 250 kroner i gebyr for uavhentet vare, dette er nødvendig for å dekke våre kostnader i forbindelse med returfrakt.

Reklamasjonsrett

Reklamasjonsrett etter kjøpslovens bestemmelser.

Garanti

Garanti på alle produktene følger produsentens garanti. Denne er normalt minst 1 år. Produsenten garanterer for produktets funksjonsdyktighet i garantitiden. Garantien dekker normalt ikke feil som skyldes uforsvarlig eller utilsiktet bruk, ytre skader eller mangelfullt vedlikehold. Garantien innbefatter normalt ikke deler til produkter hvis normale levetid er kortere enn den oppgitte garantitiden. Garantien dekker kun selve produktet, ikke eventuelle tilleggsprodukter eller informasjon som kjøperen har tilført produktet. Ved garantireklamasjon må det påstått defekte produktet returneres til Gosh-medlemmet med komplette manualer og original emballasje, hvis ikke annet er avtalt.